Project Description

Simonkylän hoivakoti

ARA-asuntojen tuotanto Arttu Oy:lle. Kokonaisurakkana 15 paikkainen hoivakoti.

Aloitus
12-2013

Valmis
09-2014

Työpäällikkö
Tuomas Leppänen

Vastaava työnjohtaja
Jan Tolkkinen

Rakennuttaja
SARA Suomen Aluerakennuttaja Oy

Arkkitehti
BST-Arkkitehdit Oy